English
شنبه 03 مهر 1400
ورود به سایت شخصی

يداله معرفت

استاديار گروه رياضي

marefat@iaushab.ac.ir

نرم افزارهاي Magma و GAP

صفحه در دست طراحي مي باشد

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر محفوظ است.